Organisatie

Over Zorg&Co

Zorg&Co is een coöperatie. Dit betekent dat de leden, de zzp’ers, met zijn allen eigenaar zijn van deze coöperatie. Leden hebben hun eigen zelfstandige onderneming, maar zijn coöperatief verenigd in een grotere organisatie. Dit maakt dat ze als zelfstandige toch sterk staan in een grote markt. Vanuit Zorg&Co wordt bottom-up gewerkt vanuit netwerken en gemeenschappen. De coöperatie is in staat in de veranderende omgevingen snel te anticiperen.

Zorg&Co wil een pionier in de zorgsector zijn, mogelijkheden zien en kansen grijpen. Daarnaast willen we veelzijdige service bieden met aandacht voor het individu en oog voor het grote geheel. Wij zijn zowel steun in de rug als een vangnet voor al onze leden. 

Zorg&Co heeft vestigingen in Elsloo, Venlo, Velp en Amsterdam. Op deze kantoren zijn dienstverleners, de medewerkers van Plaza Diensten en ADZ BV., werkzaam. Dit zijn zelfstandige bedrijven die een contract sluiten met de coöperatie. In de figuur hiernaast een overzicht van deze partijen.

Bestuur & Klachtencommissie

Het bestuur wordt gevormd door leden van de coöperatie. Zij vergaderen regelmatig samen over de voortgang, ontwikkeling en bewaken de kwaliteit van de dienstverlening. Tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waar alle leden voor uitgenodigd zijn, belangrijke zaken besproken worden en beslissingen genomen worden.

Het kan voorkomen dat je tijdens je werk als zzp-er, aangesloten bij Zorg&Co, met ongewenste zaken of situaties te maken krijgt.  In zo’n geval kun je je wenden tot de klachtencommissie.  Leden van Zorg&Co zijn automatisch aangesloten bij de Klachtencommissie van de coöperatie en bij de geschillencommissie: de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Zorg&Co klachtencommissie wordt vertegenwoordigd door zowel (oud) leden als externe onafhankelijke personen. Zij zijn er voor: leden van Zorg&Co, het bestuur, cliënten en opdrachtgevers, Plaza en ADZ.

De klachtencommissie behandelt de binnengekomen klachten. Dit kunnen de volgende soorten klachten zijn zoals: disfunctioneren van leden, onvrede over beleid of opdrachtgevers, fraude/diefstal, ongewenste praktijken op de werkvloer of disfunctioneren Plaza en ADZ. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en klachten. Een incident is een vervelende gebeurtenis of meningsverschil en kunnen over het algemeen in der minne opgelost worden. Het kan voorkomen dat een incident niet opgelost kan worden in goed overleg met beide partijen. De klachtencommissie zal deze klacht dan behandelen. De commissie zal als onafhankelijke partij hoor en wederhoor toepassen. Na de hoorzitting zal de commissie komen tot een advies en/of uitspraak. Voor contact met de klachtencommissie kun je mailen naar: klachten@zorgenco.nl. Download hier het klachtenformulier en/of het klachtenreglement.

Vertrouwenspersoon
Naast de klachtencommissie, maakt de coöperatie ook gebruik van de diensten van vertrouwenspersoon Amanda Klein. Zij is vertrouwenspersoon op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Amanda is per mail bereikbaar via vertrouwenspersoon@zorgenco.nl of telefonisch via 06-44474692. 

Dienstverleners

  • Plaza Diensten draagt zorg voor alle commerciële diensten
  • ADZ BV. verzorgt de financiële dienstverlening; de administratie en facturatie
  • Plaza Financiële Diensten geeft fiscaal advies en kan de Inkomstenbelasting verzorgen voor leden
  • Heuts Asurantiën is de samenwerkingspartner in verzekeringen
  • BD Lease én DoDrive zijn uitvoerder van het leaseplan voor leden van Zorg&Co
  • Zorg&Co Academie faciliteert in opleidingen en bijscholingen
  • Automatisering: match- en planningssysteem (Match-It), Zorg&Co app 

ZORG&CO