Opleiding Zorg & Welzijn

 

Sinds oktober 2018 heeft Zorg&Co CAZZ een officiële leererkenning ontvangen vanuit SBB. Dit betekent dat de coöperatie binnen het onderdeel CAZZ, studenten en professionals de mogelijkheid kan bieden om hen te begeleiden en ondersteunen tijdens een opleiding. 

Als je hebt besloten welke opleiding je wil volgen en je voldoet aan de voorwaarden die deze opleiding stelt dan kan je je melden bij de Zorg&Co Academie. Wij informeren en adviseren je over het traject dat je kunt gaan volgen en kunnen indien beschikbaar een leerplek aan je toewijzen. 

 

Er zijn op dit moment geen leerplekken beschikbaar.

 

ZORG&CO