Zzp-er in de thuiszorg of ambulante zorg

Vorm samen een wijkteam

Wijkzorg

Ambulante begeleiding of thuiszorg

Wil jij echt het verschil maken voor je cliënten en staat persoonlijke aandacht en tijd nemen voor je cliënten voorop? Ben jij een echte ondernemer en organiseer jij het liefst in een klein teamverband de zorg rondom jouw eigen cliënt? Dan pas jij perfect in een zorgteam!

Je kunt werken in de thuiszorg, ambulante begeleiding of jeugdhulpverlening als hoofdaannemer. Dan organiseer je, samen met jouw wijkteam, zelfstandig de zorg rondom de cliënt. Je hebt rechtstreeks een overeenkomst met de zorgvrager. Zorg&Co zorgt voor de benodigde ondersteuning en declareert namens jou de uren, maar jij bent samen met je team verantwoordelijk.

Wil je weten welke teams er al zijn? Kijk dan op de pagina's van onze thuiszorg- en ambulante teams!

Meedoen bij een thuiszorgteam

Vergoedingen

Zelfstandige wijkteams aangesloten bij Zorg&Co kunnen alle soorten zorg leveren.

  • Zorgverzekeraar (Zvw): PGB of Zorg in Natura (ZiN)
  • Zorgkantoor (Wlz): PGB of Zorg in Natura (ZiN)
  • Gemeente (WMO): Zorg in Natura (ZiN), Jeugdhulp
  • Particulier: Heeft de cliënt meer zorg nodig dan geïndiceerd, dan kan er bij ons extra zorg ingekocht worden

 

CAZZ/Zorg&Co

Om het leveren (en declareren!) van particuliere thuiszorg, begeleiding en jeugdhulp, voor jou en je collega zzp-ers, te kunnen faciliteren heeft Zorg&Co de thuiszorginstelling CAZZ (Cooperatie Ambulante Zelfstandige Zorg- en Hulpverleners) opgericht. Leden van Coöperatie Zorg&Co kunnen gebruik maken van de diensten van CAZZ en meeliften op de AGB code voor (on)gecontracteerde zorg. Hier hoort ook een cliëntenraad, een klachtenreglement, een privacyreglement, en een aansluiting bij een geschillencommissie (WKKGZ-proof!) bij en er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem. Om verwarring te voorkomen handelt CAZZ onder de naam Zorg&Co.

Voor meer informatie over onze thuiszorg en ambulante begeleiding kun je kijken op www.cazz.nl.

Meedoen bij een thuiszorgteam

Meedoen bij een thuiszorgteam

Vaste tarieven voor ZVW en WLZ zorg

De coöperatie betaalt een vast bedrag voor de geleverde zorg als “voorschot op je winst”. Voor de door jou geleverde zorg of begeleiding krijgt de coöperatie soms meer uitbetaald dan het aan jou gegeven voorschot; maar soms ook minder. Bekijk hier de tarievenlijst.

Het kan ook voorkomen dat de coöperatie na een materiële controle ontvangen en uitbetaalde gelden moet terugbetalen, of de cliënt overleden of verhuisd is. Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt. De coöperatie heeft winst of verlies gemaakt.

 Is er winst? Dan delen we dat met de leden. Is er verlies? Dan draagt te coöperatie dit. Het bestuur (gekozen door de leden) controleert.

ZORG&CO