Sondevoeding

Scholing Sondevoeding voor zpp'ers van niv. 3IG, 4 & 5.

Binnen deze training wordt theorie uitgelegd aan de hand van een casus.
Tevens wordt geoefend in de handeling. Tot slot vindt er toetsing plaats waarbij bij een goed resultaat een certificaat wordt uitgereikt wat geaccrediteerd is vanuit VenVN.

In deze scholing worden de volgende ondewerpen geschoold:

- Het inbrengen van een maagkatheter bij een volw. via de neus;
- Het verwijderen van een maagkatheter;
- Het verzorgen van een PEG of Gastrostomiekatheter;
- Het toedienen van sondevoeding;
- Het invoeren en verwisselen van een gastrotomiesonde met Ballon Fixatie;
- Medicatietoediening via Maag/ PEG katheter/ jejunostomie-katheter.

ZORG&CO