Zorg&Co voor Perspective Danes in Roemenië

 Terug

Zorg&Co verlegt de grenzen! Wij zijn trots op de enorme inspanningen die zorgverleners leveren Nederland in de strijd tegen het virus. Maar collega’s en inwoners in minder ontwikkelde landen staan machteloos door het virus, en het uitblijven van ontwikkelingshulp. Om deze reden draagt Zorg&Co een steentje bij waar het mogelijk is!

Wat/wie is Asociatia Perspective Danes in Roemenië?
Asociatia Perspective Danes is een non-profit organisatie met een ​​gemeenschapscentrum waar educatieve programma's voor kleuters en tieners worden georganiseerd. Tijdens deze programma´s kunnen zij hun vrije tijd doorbrengen in een gezonde, veilige en educatieve omgeving. Danes is een dorp in het midden van Roemenië dat wordt geteisterd door armoede. Het overgrote deel van de inwoners heeft geen vast inkomen, en de meesten verdienen hun geld met het sorteren en recyclen van plastic, metalen en andere recyclebare producten. Een groot deel van de kinderen maakt door de armoede en gebrek aan leerplicht hun school niet af. Hierdoor worden zij  aangetrokken tot het criminele of prostituele circuit in ontwikkelde Europese landen.

Asociatia Perspective Danes zet zich in voor een betere toekomst voor deze jongeren. Zij ondersteunen het lokale systeem, naast wat de gemeente en de lagere- en middelbare school aanbieden. Samen streven zij naar het ondersteunen van de  ontwikkeling en het bieden van kansen aan de nieuwe generatie van Danes.

Wat willen wij bereiken met onze inzet?
Perspectives Danes wordt geteisterd door gebrek aan materialen zoals kleding, voedsel en geld door het uitblijven van giften en vrijwilligers sinds coronacrisis. Juist nu het extra nodig is om ook daar in de gezondheid te investeren. Minder vrijwilligers durven de stap te zetten om richting Danes te gaan en doordat voor velen de financiële situatie in eigen land ook onzekerder/slechter is geworden, is de maandelijkse giften s room ook beduidend lager. Onze hulp is dus hard nodig!

Wat gaan we doen:

  • Een busje naar Roemenië rijden en aan de stichting doneren;
  • Mondkapjes, paracetamol, desinfectiemiddel en vitaminepillen voor kinderen en ouderen inzamelen en doneren.
  • Cash inzamelen om op de locale markt voedselpakketten te kopen en uit te kunnen uitdelen. We gaan de lokale economie supporten en een deel voor het ondersteunen van schoolprogramma´s. We willen bewust geen materialen zoals kleding en voedsel meenemen, maar dit ter plaatse kopen. Op deze manier supporten we de lokale economie in plaats van dat we concurreren met lokale ondernemingen.

Waarom perspective Danes vanuit Zorg&Co?
Maria, een van de projectmanagers en management assistentes van Zorg&Co zet zich al jaren in voor deze organisatie. Sinds het uitblijven van hulp door de coronacrisis, wil zij alle zeilen bijzetten om de stichting nog meer te kunnen steunen. Zorg&Co met al haar leden support deze missie graag.

Wie is Maria en waarom is ze zo betrokken bij Perspective Danes?
Sinds de geboorte van haar dochter werkt Maria als jongerenwerker. Ze heeft hier destijds voor gekozen vanwege de flexibele aard van het werk. Ze kon zelf haar cliënten en de tijden waarop ze kon werken bepalen. Zo kon ze haar werk goed combineren met het alleenstaand opvoeden van haar dochter. Al snel bleek ze passie te hebben voor het begeleiden van jongeren. Ze ervoer dat ze echt het verschil kon maken in het supporten en het geven van een jeugd, en daarmee een beter perspectief op de toekomst van haar cliënten. Om deze reden was ze dan ook snel verkocht aan Perspective Danes, een stichting die kansarme kinderen in Roemenië een toekomstperspectief biedt. Toen ze in aanmerking kwam met Perspective was haar dochter een jaar of zeven. 

‘Hoe mooi is het als ik het organiseren van activiteiten voor Perspective Danes kan combineren met de opvoedkundige visie die ik voor mijn dochter heb. Kinderen in Nederland groeien toch wel in een zekere luxe op. Ik kon mijn dochter dit wel vertellen, maar écht ervaren doet ze daarmee niet. Armoede kan je ruiken en voelen, maar dan moet je het wel zelf ervaren. Om deze reden heb ik haar meegenomen naar Danes.’

Wat is Maria’s ervaring met Perspective Danes?
‘Via de kerk ben ik in contact gekomen met de oprichters van Perspective Danes. Ik werd meteen gegrepen door hun prachtige maatschappelijke doel om kansarme Roma-kinderen een toekomst te bieden. Nadat ik samen met mijn dochter geld én moed heb ingezameld zijn we naar Danes in Roemenië vertrokken om daar lokaal te helpen. We kregen in Nederland zowel steun als weerstand en onbegrip. Het is in de sloppenwijken daar toch vies, en wat als je ziek wordt?  Toch gingen we, ik dacht namelijk: wat maakt het verschil dat ik het beter mag hebben dan de mensen daar? Wat mij meteen positief opviel was dat ondanks de soms erbarmelijke omstandigheden waar de mensen daarin leven, ik veel vreugde zag onder de bevolking. Zo’n wrang contrast met wat ik hier meemaak als kinderen- en jongerenwerker. Waar jongeren hier soms ontevreden naar de verkeerde kleur Nikes kunnen kijken, zijn ze daar zo ontzettend blij en dankbaar met een pop zonder armen en benen. Ondanks de armoede en het verdriet door de omstandigheden, trof ik daar veel plezier en liefde aan. Dit vond ik een prachtige wake-up call, en sindsdien weet ik: hier kom ik elk jaar terug” 

Welke projecten zijn volgens Maria de mooiste projecten van Perspective Danes?
‘Een van de mooiste projecten vind ik het bouwproject. Vanuit de lokale kerk in Purmerend vertrekt elk jaar een team naar Danes om één à twee stenen huizen te bouwen. Deze stenen huizen zijn voorzien van gas, elektriciteit en stromend water. Een ongekende luxe voor mensen uit een sloppenwijk. Een vrouw van wie haar man recent was overleden - waardoor er geen inkomen meer was voor haar zes kinderen - heeft onlangs haar vervallen huis mogen inwisselen voor een stenen huisje. Haar geluk kon niet meer op. 

Een ander mooi project vind ik het schoenendoos project rond kerst. In Nederland zijn we gewend veel te krijgen. Maar kinderen uit de sloppenwijken in Danes krijgen het hele jaar niets. Tijdens kerst krijgen ze dan van ons een versierde kerst-doos vol met speelgoed en lekker eten. Dit breekt voor de kinderen eventjes de koude winter’.

Hoe kunnen wij vanuit Zorg&Co helpen?
Zorg&co is in Nederland een coöperatie met veel leden die in de zorg werken. De leden en wijkteams hebben gezamenlijk best een netwerk die passie hebben voor de zorg.  

Mocht dit verhaal je geïnspireerd hebben, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen als je wellicht zou willen bijdragen aan deze missie door het doneren van paracetamol, desinfectiemiddel of vitaminepillen (kinderen of volwassenen) op een van onze vestigingen. Of je kan natuurlijk ook een donatie doen voor de voedselpakketten! We willen je alvast geweldig bedanken.

Deel dit artikel
5 min. lezen       23 oktober 2020
ZORG&CO