Hoe bemiddelaars zorgbudget uitputten (en hoe het beter kan)

MEGAMAN®

Auteur: Peter Geilen

Een chronisch tekort aan zorgpersoneel en ondertussen een zorgplicht die in je nek hijgt: het is de dagelijkse kost voor veel zorginstellingen. Om cliënten toch te voorzien in voldoende flexibele zorgmedewerkers, zijn veel zorginstellingen genoodzaakt te zwichten voor de hoge tarieven die bemiddelingsbureaus vragen.

Onnodig en zonde van het budget. Want door het tarief te verhogen krijg je niet meer zorgmedewerkers. Sterker nog, het put de beschikbare personeelsbudgetten eerder uit waardoor er op de lange termijn minder zorg kan worden geleverd. 

Dit kan - en moet - anders. Daarom hebben we bij Zorg&Co een oplossing bedacht voor dit schaarsteprobleem. Ja vast, horen we je denken. Toch is het zo. Maar voordat we overgaan op de oplossing, lichten we de situatie eerst toe aan de hand van een voorbeeld. 

Geld, geld en nog eens geld
Zorginstelling ‘Sonneveld’ is een revalidatiecentrum dat grotendeels met vaste personeelsleden werkt. Op drukke momenten zet het revalidatiecentrum opdrachten uit voor aanvullend, flexibel personeel. Vroeger kon Sonneveld’s planner deze opdrachten nog makkelijk invullen, maar tegenwoordig gooien de vergrijzing en ontgroening roet in het eten. Deze megatrends maken het namelijk steeds lastiger om voldoende zorgprofessionals te vinden voor het toenemende aantal zorgbehoevenden. 

Waar veel mensen hier een probleem zouden zien, zien bemiddelingsbureaus vooral geld. Geld, omdat zij de marktwerking naar hun eigen hand zetten en hun tarieven blijven verhogen. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor zorginstellingen zoals Sonneveld. Doordat het bemiddelingsbureau een hoger tarief vraagt aan het revalidatiecentrum, stijgt hun winst en kunnen zij de ingehuurde zzp’ers een hoger tarief aanbieden. Daarmee trekt het bemiddelingsbureau meer zorgprofessionals naar zich toe, en komt het in een positie waarin ze de markt domineren en instellingen chanteren. 

Doet Zorg&Co hier ook aan mee?
De ontwikkeling uit de geschetste situatie heeft desastreuze gevolgen voor de zorgsector. Aan de ene kant beconcurreren de bemiddelingsbureaus elkaar door de prijzen op te drijven en aan de andere kant zijn het de zorginstellingen die noodgedwongen de prijs betalen.  

Zorg&Co is geen bemiddelingsbureau, maar een coöperatie die opdrachten creëert voor haar leden. Wel opereren we met Zorg&Co op dezelfde markt als de bemiddelingsbureaus, waardoor wij ook gedwongen worden om mee te gaan in de prijsopdrijving. Als we dat niet zouden doen, dan is het wachten op het moment dat onze leden - de zelfstandige zorgprofessionals - eieren voor hun geld kiezen en overstag gaan voor de hogere tarieven bij de bemiddelaars. Een beklemmende situatie dus. Want ondanks dat we continuïteit belangrijker vinden dan snel gewin, en dus niet geloven in prijsopdrijving, willen we ook geen leden verliezen. Gelukkig hebben we wel een oplossing gevonden, maar daar komen we zo op.

Waarom we niet geloven in prijsopdrijving is trouwens heel simpel: in een normale situatie zijn de kosten van een zzp’er vergelijkbaar met die van een medewerker in loondienst. Dit verandert pas wanneer bemiddelingsbureaus hun tarieven verhogen. De prijsopdrijving leidt dan tot een negatief verschil in het nadeel van de zzp’er, met als gevolg een daling in flexibele opdrachten en dus minder werk voor zelfstandige zorgprofessionals. Zonde, want door flexibel en waar nodig betaalbare zzp’ers in te zetten, kun je juist een overschot aan onnodig, duur personeel voorkomen. 

Onze oplossing: Het Rijnlandse Businessmodel
Zorg&Co streeft naar een win-win situatie voor zowel de de cliënt en de maatschappij als voor de zorginstellingen en de zelfstandige zorgprofessionals. Een oplossing die daarbij past is ‘Het Rijnlandse Businessmodel’. Dit model streeft naar voordelen voor alle stakeholders en past daarom perfect bij de zorgsector die voornamelijk met publieke middelen wordt gefinancierd. Want om iedereen tevreden te houden - en de zorg zzp’er niet te laten uitsterven - moeten we het shareholdersmodel vervangen voor een stakeholdermodel.  

In de praktijk betekent dit dat Zorg&Co afstand neemt van prijsopdrijving door exclusiviteit aan zorginstellingen te vragen. Zo kunnen zorginstellingen aan hun zorgplicht voldoen zonder hun budgetten te overschrijden. De coöperatie staat garant om voldoende zorgbehoevende te voorzien in noodzakelijke zorg, en blijft ondertussen aantrekkelijk voor hun leden door goede afspraken te maken. Denk aan een netto arbeidsbeloning die 50- tot 90% hoger ligt dan soortgelijk werk in loondienst, een dekkende arbeidsongeschiktheidsverzekering en een goed geregeld pensioen. 

Takeaway
De belangrijkste succesfactoren in dit verhaal zijn exclusiviteit en aanbod: dat de opdrachtgever voldoende arbeidskrachten, en de zzp’er voldoende klussen en beide tegen acceptabele tarieven. Want in een markt vol schaarste aan zorgprofessionals, creëren hogere tarieven niet een groter  aanbod. Prijsopdrijving is een illusie met een anticlimax als gevolg: het verhoogt de zorgkosten en roeit de zelfstandige zorgprofessional langzaam uit. 

Klinkt het Rijnlandse Businessmodel ook voor jou als muziek in de oren? Of wil je meer weten over de visie en werkwijze van Zorg&Co? Leuk! Neem contact op met Peter Geilen, en wij zetten de koffie klaar! 

E: Peter.geilen@zorgenco.nl

Deel dit artikel
3 min. lezen       26 november 2020
ZORG&CO