Wie is CAZZ?

Wie is CAZZ?

Wij zijn allemaal zelfstandige zorg- en welzijnsprofessionals, verenigd in de coöperatie CAZZ, maar handelen onder naam van onze overkoepelende coöperatie: Zorg&Co. Wij willen allemaal ‘ouderwetse’ zorg leveren. Daarom hebben wij als ondernemingsvorm de coöperatie opgericht. Een vereniging waarvan wij met ons eigen bedrijf lid zijn, met dienstverleners die zaken voor ons regelen.

Wat betekent het als u zorg van een zzp-er ontvangt?

ZZP betekent letterlijk: Zelfstandige Zonder Personeel. Doordat wij zelfstandig zijn, hebben wij veel meer vrijheid, zijn wij flexibeler, gedreven, verantwoordelijk voor ons werk en wij kunnen ons volledig richten op onze zorgvragers. Onze kracht is het organiseren van kleine teams rondom de zorgvrager, het team is verantwoordelijk voor de gehele zorgvraag. De teams zullen bij een nieuwe zorgvraag, onderling overleggen of de zorg aangenomen wordt. Dit is nodig, zodat er ook zekerheid is dat de volledige zorg geleverd kan worden.

Welke zorg kunt u van ons ontvangen?

Wij leveren alle zorg die nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen, in de vertrouwde omgeving. Wij bieden bijvoorbeeld hulp in de huishouding, verzorging en/of verpleging, begeleiding en ondersteuning, terminale zorg, 24-uurs zorg.

Hoe is de financiering geregeld?

Voor alle soorten zorg dient u, de zorgvrager, in het bezit te zijn van een indicatie. De indicatie is altijd leidend voor de zorg die wordt ontvangen. Er zijn verschillende vormen:

Wijkverpleging

Dit gaat via de zorgverzekering: ZVW. Het kan dat u een Persoonsgebonden Budget heeft (PGB) of dat u Zorg in Natura (ZiN) ontvangt. Deze zorg kunnen wij ook leveren als we geen contract met uw verzekeraar hebben. Bij een ZVW indicatie, zal er altijd een indicatie door een wijkverpleegkundige gesteld worden.

Begeleiding, dagverzorging en schoonmaak

Dit gaat via de Gemeente (WMO). Ook hier zijn een Persoonsgebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura (ZiN) mogelijk. Deze indicatie krijgt u via het keukentafelgesprek met de WMO consulent.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Ook voor WLZ-zorg kunt u bij ons terecht, wederom op basis van PGB of Zorg in Natura. Dit gaat via het Zorgkantoor. De indicatie wordt gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zorg kan ook altijd particulier ingekocht worden, dan is er geen indicatie nodig.

ZORG&CO