Amsterdam

Vergoeding van thuiszorg in Amsterdam: WMO, Zvw, PGB

Krijgt u vergoeding voor thuiszorg? Wanneer u gebruik maakt van zorg geleverd door zzp-ers aangesloten bij Zorg&Co, dan kunt u zorg geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen door de zorgverzekeraar (Zvw) of het Zorgkantoor (Wlz) in de vorm van PGB of Zorg in Natura (ZiN). Via de Gemeente (WMO) enkel op PGB basis.

Vergoeding van thuiszorg in Amsterdam: Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vergoedingen voor thuiszorg in Amsterdam zijn mogelijk via de zvw, zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar is de verantwoordelijk voor thuiszorg. Zij moeten garant staan voor profesionele medische zorg aan huis. Denk hierbij aan verzorging en verpleging. 

Deze zorg wordt vergoed door de Zvw. Het is mogelijk te kiezen uit een vergoeding uit Naturapolis of een restitutiepolis. 

Thuiszorg vergoeding in Amsterdam via een naturapolis: u heeft recht op vergoeding van thuiszorg van zorgaanbieders, zoals Zorg&Co. De zorg die u nodig heeft wordt geleverd door Zorg&Co en betaald door de zorgverzekeraar.

Thuiszorg vergoeding in Amsterdam via een restitutiepolis: u heeft meer keuzevrijheid en recht op een standaardvergoeding van thuiszorg. Het is mogelijk dat u bij een restitutiepolis de rekening moet voorschieten. Deze krijgt u daarna weer terugbetaald door de zorgverzekeraar.

Vergoeding van thuiszorg in Amsterdam : PGB (Persoonsgebonden Budget)

Thuiszorg kosten laten vergoeden kan ook door een PGB aanvraag. Dit is de beste keuze indien u zelf de regie wil hebben en houden over de thuiszorg die u ontvangt. Deze aanvraag voor deze vorm van vergoeding van thuiszorg kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. De zorgverzekeraar beoordeelt dan of u recht heeft op PGB voor de vergoeding van thuiszorg als u ook in staat bent dit zelf te regelen. Met dit budget kunt u zelf bepalen waar u zorg inkoopt en maakt u zelf de keuze voor een zorgverlener. Hierin kan Zorg&Co u uitstekend faciliteren. U kiest zelf een of meer zorgverleners en maakt rechtstreeks afspraken met hen. Er wordt dan een zorgovereenkomst gesloten tussen u en de zorg- of hulpverlener. Een combinatie van PGB en Zorg in Natura is ook mogelijk.

Vergoeding van de kosten van thuiszorg in Amsterdam: WMO

Thuiszorg kan ook worden vergoed in de vorm van Wmo, wet maatschappelijke ondersteuning. Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet terugvallen op uw eigen netwerk, maar heeft u toch maatschappelijke ondersteuning nodig? U kunt dan voor de vergoeding van thuiszorg een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Gemeente is verplicht u hierin te ondersteunen. De officiële benaming van deze wet is WMO 2015. De gemeente onderzoekt en bepaalt welke ondersteuning u nodig heeft, bijvoorbeeld maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Voor sommige voorzieningen uit de WMO geldt een eigen bijdrage.

Zorg&Co logo
Zorg&Co
Vergoeding van thuiszorg: de verschillende mogelijkheden WMO, Zvw, PGB
Laat uw reactie achter
Privacybeleid

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring