Toetsing verpleegtechnische handelingen PAKKET 2

Deelname aan de toetsing is alleen mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma Verzorgende (IG) niveau 3 of Verpleegkundige niveau 4, 5 of 6.

Deze toetsing bestaat uit verpleegtechnische handelingen uit de volgende onderdelen:
Zuurstoftherapie
Medicatie
Sondevoeding
Wondzorg


V&V accreditatiepunten: 4

Een instructeur beoordeeld of dat de handelingen volgens de protocollen van Vilans worden uitgevoerd. De instructeur kan ingaan op de theorie maar de toetsing bestaat met name uit de praktische uitvoering van de handelingen. Dit vergt uiteraard wel de nodige voorkennis.
Indien je geen toegang hebt tot de Vilans protocollen kan je een e-mail sturen naar ellen.jansen@zorgenco.nl Je ontvangt dan inloggegevens.

De handelingen per onderdeel:

Zuurstoftherapie
Zuurstofcilinder klaarmaken
Zuurstofconcentrator klaarmaken
Zuurstof toedienen via zuurstofcilinder of zuurstofconcentrator
Uitzuigen via neus of mond
Tracheacanule uitzuigen

Medicatie
Microlax toedienen
Hoogopgaand klysma toedienen
Vernevelen met vernevelapparaat
Bloedglucosewaarde meten via vingerprik
Insuline injecteren
Oogdruppels toedienen
Oogzalf aanbrengen
Oordruppels toedienen
Neusspray toedienen

Sondevoeding
Neus-maagsonde inbrengen 
Neus-maagsonde of neus-duodenumsonde verwijderen
Neus verzorgen bij neus-maagsonde
Sonde door buikwand verzorgen
Maagretentie bepalen via sonde
Sondevoeding via neus-maagsonde – pomp 
Sondevoeding via sonde door de buikwand – pomp

Wondzorg
Wondverzorging 
Hartfrequentie tellen volwassene
Bloeddruk meten
Temperatuur opnemen
Hechtingen verwijderen - alleen voor verpleegkundigen
Agrafen verwijderen - alleen voor verpleegkundigen
Wondspoelen
Wondspoelen via katheter
Skin tears – huidflap terugplaatsen - alleen voor verpleegkundigen
Wond- of redondrain verwijderen - alleen voor verpleegkundigen
Zwachtelen onder- en bovenbeenstomp

Er kunnen max. 3 personen om en om getoetst worden in een tijdblok van 4 uur. We vinden het belangrijk dat de deelnemer centraal staat, zodat er kwalitatief goed getoetst kan worden. 
Een kwartier voor aanvang is er een korte introductie.

Doelstelling:
De deelnemer is bekwaam om de bijgeschoolde handelingen volgens de Vilans protocollen bij een zorgvrager uit te voeren.

Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

Als je één of meerdere onderdelen niet hebt gehaald is het mogelijk om deze te herkansen tijdens een volgende toetsdag. De kosten hiervoor worden berekend n.a.v. het aantal te herkansen onderdelen. Hierover word je vooraf geïnformeerd.  

 

Indien gewenst is het mogelijk om onderdelen uit pakket 1 te combineren met dit pakket.
Geef dit bij je aanmelding aan in het vak ‘‘eventuele opmerkingen of wensen’’.

 

https://www.zorgenco.nl/files/webfiles/logo/crkbo_logo.jpg

ZORG&CO