Eerstvolgende lestijden

  • 14:00-18:00 Maandag
  • 14:00-18:00 Maandag

Aankomende data

  • 14:00 18-10-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 3/3 plaatsen    Inschrijven
  • 14:00 15-11-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 3/3 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Toetsing verpleegtechnische handelingen PAKKET 2

Deelname aan de toetsing is alleen mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma verzorgende IG of verpleegkundige niveau 4 of 5.

Deze toetsing bestaat uit verpleegtechnische handelingen uit de volgende onderdelen:
Zuurstoftherapie
Reanimatie
Sondevoeding
Wondzorg

Een instructeur beoordeeld of dat de handelingen volgens de protocollen van Vilans worden uitgevoerd. De instructeur kan ingaan op de theorie maar de toetsing bestaat met name uit de praktische uitvoering van de handelingen. Dit vergt uiteraard wel de nodige voorkennis.

De handelingen per onderdeel:

Zuurstoftherapie
Inbrengen zuurstofkatheter
Zuurstof toedienen via zuurstofkatheter, bril of masker 
Zuurstofcilinder klaarmaken
Zuurstofconcentrator klaarmaken
Uitzuigen mond- en keelholte

Reanimatie
Reanimatie met behulp van AED
Reanimatie zonder AED

Sondevoeding
Neus-maagsonde inbrengen
Neus-maagsonde of neus-duodenumsonde verwijderen
Verzorging neus bij ingebrachte neus-maagsonde of neus-duodenumsonde
Verzorging sonde door buikwand
Maagretentie bepalen met ingebrachte sonde
Toedienen sondevoeding via voedingspomp

Wondzorg
Verwijderen hechtingen en agrafen
Wondspoelen via katheter
Terugplaatsen skin tears
Negatieve wonddruk therapie
Verwijderen wond- of redondrain

Er kunnen max. 3 personen om en om getoetst worden in een tijdblok van 4 uur. We vinden het belangrijk dat de deelnemer centraal staat, zodat er kwalitatief goed getoetst kan worden. 
Een kwartier voor aanvang is er een korte introductie.

Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

 

Indien gewenst is het mogelijk om onderdelen uit pakket 1 te combineren met dit pakket.
Geef dit bij je aanmelding aan in het vak ‘‘eventuele opmerkingen of wensen’’.

ZORG&CO