Toetsing verpleegtechnische handelingen PAKKET 1

Deelname aan de toetsing is alleen mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma Verzorgende (IG) niveau 3 of Verpleegkundige niveau 4, 5 of 6.

Deze toetsing bestaat uit verpleegtechnische handelingen uit de volgende onderdelen:
Stomazorg
Katheteriseren
Injecteren
Ambulante compressietherapie (zwachtelen)


V&V accreditatiepunten: 4

Een instructeur beoordeeld of dat de handelingen volgens de protocollen van Vilans worden uitgevoerd. De instructeur kan ingaan op de theorie maar de toetsing bestaat met name uit de praktische uitvoering van de handelingen. Dit vergt uiteraard wel de nodige voorkennis.
Indien je geen toegang hebt tot de Vilans protocollen kan je een e-mail sturen naar ellen.jansen@zorgenco.nl Je ontvangt dan inloggegevens.

De handelingen per onderdeel:

Stomazorg
Huidplaat en stomazakje verwisselen
Stomazakje verwisselen bij tweedelig systeem
Stomazakje legen

Katheteriseren
Blaaskatheterisatie vrouw verblijfskatheter – door 1 of 2 personen
Blaaskatheterisatie man verblijfskatheter – door 1 of 2 personen
Blaaskatheterisatie vrouw eenmalig met gecoate katheter 
Blaaskatheterisatie man eenmalig 
Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter
Urineopvangzak legen
Urineopvangzak verwisselen bij verblijfskatheter
Suprapubische verblijfskatheter verzorgen
Suprapubische verblijfskatheter verwisselen door 1 persoon
Urethrale verblijfskatheter verwijderen
Insteekopening nefrostomiekatheter verzorgen
Nefrostomiekatheter spoelen

Injecteren
Subcutaan injecteren (huidplooitechniek)
Subcutaan injecteren (loodrechte huidplooitechniek)
Subcutaan injecteren (loodrechttechniek)
Intramusculair injecteren
Medicijnspuit klaarmaken
Infuuszak en infuusslang klaarmaken 
Infuuszak verwisselen
Infuuszak met medicijn klaarmaken
Medicijnen toedienen via veneus infuus - spuitenpomp - alleen voor verpleegkundigen
Flushen en locken veneus infuus - alleen voor verpleegkundigen
Venapunctie voor bloedafname - alleen voor verpleegkundigen
Subcutane canule inbrengen
Hypodermoclyse verwijderen
Perifere infuuscanule inbrengen – door 1 of 2 personen
Perifere infuuscanule verwijderen

Ambulante compressietherapie (zwachtelen)
Zwachtelen onderbeen met korte rek zwachtels
Zwachtelen onder- en bovenbeen met korte rekzwachtels
Zwachtelen onder- en bovenbeen met lange rekzwachtels
Steunkous aantrekken met Doff N' Donner 
Steunkous aantrekken: gesloten teenstuk met glijzak
Steunkous aantrekken: open teenstuk met glijzak
Steunkous uittrekken met Doff N' Donner
Steunkous uittrekken met glijzak

Er kunnen max. 3 personen om en om getoetst worden in een tijdblok van 4 uur. We vinden het belangrijk dat de deelnemer centraal staat, zodat er kwalitatief goed getoetst kan worden.
Een kwartier voor aanvang is er een korte introductie.

Doelstelling:
De deelnemer is bekwaam om de bijgeschoolde handelingen volgens de Vilans protocollen bij een zorgvrager uit te voeren.

Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

Als je één of meerdere onderdelen niet hebt gehaald is het mogelijk om deze te herkansen tijdens een volgende toetsdag. De kosten hiervoor worden berekend n.a.v. het aantal te herkansen onderdelen. Hierover word je vooraf geïnformeerd.  
 

Indien gewenst is het mogelijk om onderdelen uit pakket 2 te combineren met dit pakket.
Geef dit bij je aanmelding aan in het vak ‘‘eventuele opmerkingen of wensen’’.

 

ZORG&CO