Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-13:00 Maandag
  • 09:00-13:00 Maandag

Aankomende data

  • 09:00 18-10-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 3/3 plaatsen    Inschrijven
  • 09:00 15-11-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 3/3 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Toetsing verpleegtechnische handelingen PAKKET 1

Deelname aan de toetsing is alleen mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma verzorgende IG of verpleegkundige niveau 4 of 5.

Deze toetsing bestaat uit verpleegtechnische handelingen uit de volgende onderdelen:
Stomazorg
Katheteriseren
Injecteren
Ambulante compressietherapie (zwachtelen)

Een instructeur beoordeeld of dat de handelingen volgens de protocollen van Vilans worden uitgevoerd. De instructeur kan ingaan op de theorie maar de toetsing bestaat met name uit de praktische uitvoering van de handelingen. Dit vergt uiteraard wel de nodige voorkennis.

De handelingen per onderdeel:

Stomazorg
Verwisselen huidplaat en stomazakje ééndelig systeem
Verwisselen huidplaat en stomazakje tweedelig systeem
Verwisselen stomazakje bij tweedelig systeem
Ledigen stomazak

Katheteriseren
Katheterisatie vrouw
Katheterisatie man
Eenmalige katheterisatie vrouw
Eenmalige katheterisatie man
Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter
Controleren balloninhoud verblijfskatheter
Verwijderen verblijfskatheter
Wissel opvangzak (Inclusief nachtzak)

Injecteren
Subcutane injectie - Vrije keuze in techniek: loodrecht of huidplooi techniek.
Intramusculaire injectie - Vrije keuze in techniek: loodrecht, rangeer, depotverwisseling
Plaatsen en fixeren venflon naald (infuusnaald)
Aansluiten en afkoppelen infuuszak
Flushen perifeer veneuze canule

Ambulante compressietherapie (zwachtelen)
Zwachtelen onderbeen met korte rek zwachtels
Zwachtelen onder- en bovenbeen met korte rek zwachtels
Zwachtelen onder- en bovenbeen met lange rek zwachtels
Toepassen polstertechnieken
Aan en uittrekken steunkousen

Er kunnen max. 3 personen om en om getoetst worden in een tijdblok van 4 uur. We vinden het belangrijk dat de deelnemer centraal staat, zodat er kwalitatief goed getoetst kan worden.
Een kwartier voor aanvang is er een korte introductie.


Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

 

Indien gewenst is het mogelijk om onderdelen uit pakket 2 te combineren met dit pakket.
Geef dit bij je aanmelding aan in het vak ‘‘eventuele opmerkingen of wensen’’.

ZORG&CO