Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-13:00 Maandag

Aankomende data

  • 09:00 19-04-2021 Kantoor Pallium Portam Maastricht 0/2 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Pallium training Medicatie en Veiligheid

Deze praktijktraining is voor zorgmedewerkers van Pallium Portam. 

Er wordt in deze training kennis genomen van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de zorgmedewerker bij ondersteuning van medicatie, de Nederlandse wettelijke regels omtrent het bevoegd en bekwaam zijn, observatie, rapportage, signaleren en komen tot juiste acties t.a.v. medicatie gebruik en de handelingen bij het toedienen van de medicatie zoals zalven, oog/ oor druppels, anale en vaginale medicatie, medicatie per blister en via de mond.

Na deelname aan deze training wordt er een certificaat uitgereikt.

ZORG&CO