Eerstvolgende lestijden

  • 15:45-20:00 Maandag

Aankomende data

  • 15:45 11-10-2021 Kantoor Zorg&Co Amsterdam - Adres: Burgemeester Stramanweg 63 in Ouderkerk/Amstel 2/5 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Palliatieve Zorg AMSTERDAM

Deze cursus bestaat uit 3 modules:
11-10-2021 Module 4 Besluitvorming rond het levenseinde
25-10-2021 Module 5 Communicatie in de palliatieve fase
08-11-2021 Module 6 Spirituele zorg 

Deze cursus is het vervolg op de modules 1, 2 en 3.
Accreditatie is toegekend voor 24 punten bij het volgen van de hele cursus van zes modules (V&VN). 


Werk jij met palliatieve cliënten? Wil je graag meer ontdekken hoe je goed zorg draagt voor je cliënt en naasten, je collega’s en jezelf? Waarbij het accent ligt op hoe je er zelf in staat? Dan is deze cursus iets voor jou! Geschikt voor zorgverleners van niveau 3-6.

Enthousiaste reacties als Bewustwording en zelfreflectie voor mij belangrijkste ervaringen. Cursus waar ik in mijn werk veel aan heb, ik kan veel dingen toepassen. Bijzondere cursus waarin veel aandacht is voor iedere deelnemers ervaringen en situatie. Hele mooie cursus, geeft echt een verruimende blik op palliatief-terminale zorg en vooral ook hoe je er zelf in staat en mee omgaat. Heel interessant, een verrijking voor het leven. Cursus inhoudelijk zeer sterk. Zeer waardevol en nuttig, niet alleen voor mijn werk, maar ook gegroeid als mens. Elke keer een rustmoment in drukke bestaan.

De cursus bestaat uit 3 maandagmiddagen van 15.45 uur – 20.00 uur met de thema’s:
4. Besluitvorming rond het levenseinde: (o.a. palliatieve sedatie en euthanasie).
Welke rol speel ik hierin als zorgverlener?
5. Communicatie in de palliatieve zorg: hoe (h)erken ik de zielenpijn van mijn cliënt? Hoe sluit ik aan bij diens persoonlijkheid en sterfstijl?
6. Spirituele zorg: hoe maak ik (innerlijke) ruimte bij mezelf en bij mijn cliënt? We
gebruiken het diamantmodel. Hoe pas ik (zelf) compassie toe? Geoefend wordt met
mindfulness.

Begeleider/trainer is Ciska Roth-Baljeu, rouw-en verliesbegeleider, palliatief
verpleegkundige, trainer en coach. Voor verdere info zie www.colormix.nl 

Het programma bestaat uit een mix van contactonderwijs en voorbereidend huiswerk. Dit vraagt ongeveer 2 uur per module. De Signaleringsbox krijg je erbij en ook een enneagram-interview of coaching gesprek via Zoom. Het thema wordt in een kleine groep besproken en geoefend. Het delen van ervaringen en met elkaar kijken wat goede palliatieve zorg is, brengt inspiratie, verdieping en verbinding!


Het is mogelijk om deze cursus in termijnen te betalen. Indien je hier gebruik van wil maken kan je een mail sturen naar ellen.jansen@zorgenco.nl  

ZORG&CO