Eerstvolgende lestijden

  • 14:00-18:00 Maandag

Aankomende data

  • 14:00 04-07-2022 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 5/6 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Injecteren

Deze bijscholing is voor professionals met een diploma Verzorgende (IG) niveau 3, Verpleegkundige niveau 4, 5 of 6.

Doelstelling:
De deelnemer is bekwaam om de bijgeschoolde handelingen volgens de Vilans protocollen bij een zorgvrager uit te voeren.

De volgende onderwerpen/handelingen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:
- Subcutane injectie 
- Intramusculaire injectie 
- Gereedmaken medicatie in spuit voor bolusinjectie
- Gereedmaken medicatie in infuuszak
- Gereedmaken medicatie in spuitenpomp
- Venapunctie voor bloedafname

De scholing wordt afgesloten met een praktijktoets. Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

 

De scholing gaat door bij min. 3 aanmeldingen. 

ZORG&CO