Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-16:00 Maandag
  • 09:00-16:00 Woensdag

Aankomende data

  • 09:00 22-11-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 5/6 plaatsen    Inschrijven
  • 09:00 24-11-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 0/6 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag / Woensdag

BHV / EHBO Herhalingscursus

Deze cursus is voor hulpverleners die eerder opgedane kennis en vaardigheden omtrent het optreden bij ongevallen en/of calamiteiten op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp hebben opgedaan.

Na het deelnemen aan deze cursus wordt er een BHV- en een EHBO certificeringspas uitgereikt met een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de afgiftedatum.

Voor het deelnemen aan de BHV/EHBO herhalingscursus dien je in bezit te zijn van een certificaat dat niet ouder is dan 2 jaar en 3 maanden. Is jouw certificaat ouder? Neem dan deel aan de BHV/EHBO basiscursus!

ZORG&CO