Afstand en nabijheid in de fysieke zorg

Het antroposofisch mensbeeld vanuit de elementen aarde, water, vuur en
lucht: het aanraken en inwrijvingen

In de fysieke zorg moet je elkaar aanraken. Hoe raak je mensen zo aan dat het de ander duidelijk is dat je (ook zonder woorden) echt luistert naar wat de ander te zeggen heeft?
Daarover wordt van gedachten gewisseld en vanuit die ontdekkingen oefeningen gedaan.
Als het gewenst is, wordt er een hand-inwrijving geleerd.

In de fysieke zorg zet je een verbinding in met de natuur. Denk maar aan de letterlijke
warmte die je voor iemand verzorgt, of aan het water dat je gebruikt en aan het eten dat je bereidt.

Hoe vind je de inspiratie om de verbinding met de natuur ( aarde, water, lucht en vuur) zo in te zetten, dat het de zorg voor het lichaam, de innerlijke belevingen en de zin van het leven, zowel van de ander, als van jezelf ondersteunt?

ZORG&CO