Zorg&Co bij u in de buurt

Kwaliteit

De zorg- en hulpverleners zijn allemaal zelfstandig ondernemers, maar hebben zich aangesloten bij de coöperatie Zorg&Co. Bij de coöperatie hebben zij een portfolio met alle benodigde diploma’s, documenten en verzekeringen om garanties af te kunnen geven en de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de samenwerking of de verleende zorg. U kunt ons dit natuurlijk laten weten, dan zoeken wij een passende oplossing.

Klachtenloket Zorg

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

ZORG&CO