FAQ

Bekijk hier onze meestgestelde vragen.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Hoe krijg ik aanbod in opdrachten?

Binnenkomende diensten worden door het planningssysteem gekoppeld aan zzp-ers op basis van beschikbaarheid, functie-eisen en compleet portfolio. Onze beschikbaarheid kunnen we doorgeven via de Zorg&Co App, onze eigen agenda en de online beschikbaarheidstool. We krijgen bij juist gebruik van deze tools alleen de diensten aangeboden die voor ons persoonlijk interessant zijn! Diensten worden in de Zorg&Co App aangeboden, bij bevestiging dienst wordt de afspraak automatisch in onze agenda gezet.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Wanneer word ik uitbetaald?

Dit is afhankelijk van de betalingstermijn van de opdrachtgever. Dit kan na 14 dagen zijn, maar ook na 30 dagen. Na de dienst kunnen we online (via de App) meteen de gewerkte uren invullen. Deze worden automatisch naar de opdrachtgever ter ondertekening gestuurd. Bij akkoord factureert Zorg&Co uit in opdracht van ons aan de klant. Deze maakt het verschuldigde bedrag over op een zgn. derdengeldrekening. Gebeurt dit niet tijdig, dan starten wij de incasso. Zodra het geld op de derdengeldrekening staat, zorgt Zorg&Co er direct voor dat het geld uitbetaald wordt. Je kunt dit hele proces on­line volgen via onze site. Let op: ‘vervaldatum’ op de factuur is niet gelijk aan de uiterste betaaldatum.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Hoe betaal ik inkomstenbelasting?

Je kunt via ons de aangifte Inkomstenbelasting van jou en je partner laten invullen. Deze diensten besteden wij uit aan een bij jou in de buurt gevestigd administratiekan­toor. De kosten van de aangifte zitten niet in het standaardtarief van 5%, maar er is een kortingsregeling van toepassing vanaf 500 gewerkte uren. Per 100 gewerkte uren krijg je € 10,- korting op de aangifte.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Betaal over de 15 % service- en administratiekosten ook BTW en wanneer betaal ik deze kosten?

Over de 10% servicekosten en 5% administratiekosten betaal je inderdaad BTW. Zorg&Co namens de leden facturen van gewerkte uren aan de opdrachtgever. Bij iedere factuur die namens jou naar de opdrachtgever gaat, hoort ook een factuur van Zorg&Co aan jou. Je betaalt de service- en administratiekosten over de uren die op de factuur naar de klant staan. Bij de service- en administratiekosten wordt 21% BTW gerekend. Wanneer de opdrachtgever het geld overgemaakt heeft op de derdengeld rekening, maken wij dit bedrag naar jou over. Op dit bedrag houden wij automatisch het verschuldigde bedrag aan service- en administratiekosten inclusief BTW in. De twee aparte facturen staan in een overzichtelijk schema op jouw persoonlijke inlogpagina op onze website.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Welk keurmerk vraagt Zorg&Co aan voor haar leden?

Het keurmerk dat aangevraagd wordt, is www.mijnkeurmerk.nl

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Faciliteert Zorg&Co ook scholingen en wat zijn hiervan de kosten?

Zorg&Co voorziet leden inderdaad van scholingen, workshops en trainingen om haar leden bekwaam te houden in het vak. Het opleidingsaanbod is op basis van de behoefte van de leden. Er zijn scholingen die gratis zijn, maar ook scholingen waarvoor leden dienen te betalen. Zorg&Co kan deze collectief goedkoper inkopen, dit is een voordeel van de coöpera­tieve samenwerking. De betaling van de scholing gaat door middel van een aparte factuur rechtstreeks vanuit het opleidingsinstituut. Je ontvangt uiteraard een certificaat of bewijs van deelname en indien mogelijk/nodig accreditatiepunten.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Hoe groot is het gebied waarin Zorg&Co zzp’ers ingezet worden?

Op dit moment zet Zorg&Co zzp’ers in, in heel Limburg, Brabant, regio Amsterdam en Rotterdam e.o.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Moet ik naast Zorg&Co nog andere opdrachtgevers hebben?

Zorg&Co is een samenwerkingsverband tussen zzp’ers, géén opdrachtgever. Via de coöperatie kom je wel in contact met voldoende verschillende opdrachtgevers, dit zijn zorginstellingen en cliënten, die jou inhuren om zorg te verlenen. De coöperatie betaalt jou ook geen loon, maar factureert namens jou de gewerkte uren bij de klant en zorgt er voor dat jouw omzet op tijd op jouw rekening terecht komt.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Is het verstandig om bij andere bureaus ingeschreven te staan?

Wanneer je lid van Zorg&Co bent, is het niet nodig je elders in te schrijven. Door het uitge­breide serviceaanbod heb je zelf geen omkijken naar ondernemerszaken en administratieve rompslomp en er is voldoende werk beschikbaar om jouw agenda mee te vullen. Daarbij is de Zorg&Co werkwijze een door de Belastingdienst goedgekeurde werkwijze. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst erkent dat zzp’ers aangesloten bij Zorg&Co geheel zelfstandig zijn en de werkrelatie en overeenkomst met de opdrachtgever aan alle gestelde eisen voldoet. Je loopt bij Zorg&Co dus geen risico om achteraf in de problemen te komen, anders dan bij bemiddelings- of uitzendbureaus.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring