FAQ

Dient onze instelling een fee af te dragen bij inzet van zzp-ers aangesloten bij Zorg&Co?

Nee, zeker niet. U draagt als instelling nooit een fee af aan Zorg&Co, u betaalt enkel het met de zzp-er overeengekomen tarief. Leden dragen wel service- en administratiekosten af aan de coöperatie. Op die manier houden we de zorg (en voor u de inzet van zzp-ers) betaalbaar.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Kunnen diensten rechtstreeks gepland worden met leden van Zorg&Co?

Ja. Wanneer u tevreden over een lid/leden bent mag u uiteraard samen met de betreffende zzp-er(s) om tafel om uw planning rond te krijgen. De zzp-er declareert de uren via het systeem van Zorg&Co en facturatie wordt door Zorg&Co op de vertrouwde manier gedaan. Indien mogelijk kunt u de afgesproken diensten doorgeven aan Zorg&Co, zodat het bekend is waar en wanneer leden aan het werk zijn.

U kunt openstaande diensten ook altijd doorgeven via de portal. In de portal worden zzp-ers die al eens bij uw instelling ingezet zijn aan uw account gekoppeld. U kunt dan meteen in uw eigen klantkoppelingen zien of de zzp-er van uw keuze beschikbaar is voor de openstaande dienst en deze rechtstreeks inplannen. Wanneer de zzp-er de dienst accepteert staat deze automatisch in de agenda van de zzp-er.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Waar kunnen wij terecht voor het melden van incidenten of klachten?

Zorg&Co staat voor kwalitatief hoogstaande zorg en ieder lid doet zijn of haar uiterste best om dit ook waar te maken. Wij hopen natuurlijk dat het nooit voorkomt, maar het kan altijd gebeuren dat er op de werkvloer iets voorvalt door toedoen van een lid van Zorg&Co of u bent niet tevreden over de service van Zorg&Co. U kunt dit altijd melden.

We maken hierbij onderscheid tussen incidenten en officiële klachten, u kunt zelf de ernst van de melding bepalen. Een incident is een vervelende gebeurtenis of meningsverschil dat via een meldingsformulier bij de coöperatie gemeld kan worden.Incidenten kunnen over het algemeen in der minne opgelost worden door Zorg&Co of tussen de partijen zelf.

Heeft u het intern al opgelost? Dat is heel mooi! Echter is het dan wel wenselijk dat u het voorval toch meldt aan de coöperatie t.b.v. dossiervorming zzp-er en eventueel geen inzet van deze zzp-er meer binnen uw instelling.

U kunt contact opnemen met info@zorgenco.nl en wij zorgen er dan voor dat u een meldingsformulier toegestuurd krijgt dat u kunt invullen. Is een voorval van dusdanig ernstige aard volgens u, dan kunt u hiervan melding maken bij de klachtencommissie. Het kan ook zo zijn dat een incident onderling niet opgelost kan worden. De commissie beoordeelt of de binnengekomen klacht ontvankelijk is en zal deze in dat geval direct behandelen. Er zal een hoorzitting plaatsvinden tussen partijen en indien nodig een onderzoek ingesteld worden.

De commissie zal op basis hiervan een advies uitbrengen of uitspraak doen. De folder met meer informatie en contactgegevens van de klachtencommissie en het klachtenreglement kunt u hier downloaden.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Hoe en wanneer moeten wij zzp-ers aangesloten bij Zorg&Co betalen?

Dit is afhankelijk van de betalingstermijn die uw organisatie hanteert. Dit kan 14 dagen zijn, maar ook 30 dagen. Na de dienst vullen de leden (via de App) meteen de gewerkte uren in.

Deze worden automatisch naar u ter ondertekening gestuurd. Bij akkoord factureert Zorg&Co uit in opdracht van de leden aan u. Deze maakt het verschuldigde bedrag over op een derdengeldrekening. Zorg&Co er op toe dat dit tijdig gebeurt en start indien nodig een incasso.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Hoe werkt de inzet van zzp-ers met de modelovereenkomsten, nu de VAR niet meer gehanteerd wordt?

Als er gebruik gemaakt wordt van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst mag de opdrachtgever er op vertrouwen dat de Belastingdienst geen naheffingen of boete's oplegt als nadien blijt dat de zzp-er ngeen fiscaal zelfstandig ondernemer is. Zorg&Co biedt haar leden het gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten aan.

Als er geen goedgekeurde modelovereenkomst beschikbaar is, en dat komt in sommige situaties voor, dan kan "slechts" gewezen worden op de situatie dat er tot 1 mei 2018 behoudens duidelijke kwaadwillende gevallen er geen controles zijn en er geen naheffingen of boete's opgelegd worden.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring