Werkbegeleiding Tekst

Begeleid en coach collega zzp-ers!

Hoe mooi is het om als zelfstandige zorgprofessional jouw kennis en expertise in te zetten om collega's te helpen zichzelf door te ontwikkelen? Als lid van Zorg&Co kun je dit op twee manieren doen! 

1. Als instructeur in ons Skillslab
2. Als werk- en praktijkbegeleider

Instructeur
Het is nu binnen de Zorg&Co Academie mogelijk voor zzp-ers om ingezet te worden als instructeur in een Skillslab. Je kunt andere collega's handelingen aanleren, maar je kunt ook toetsen en aftekenen. Een van onze prioriteiten is het kunnen borgen van de bekwaamheden van de handelingen binnen de verzorging en verpleging niveau 3  4  en 5 en dat met name de technische handelingen. Heb jij als zzp-er de ambitie om als instructeur/ trainer te worden ingezet binnen het skillslab om collega’s te coachen, toetsen en beoordelen t.a.v. de verpleegtechnische handelingen? Ben jij verpleegkundige niveau 4 of 5 en ben jij in staat didactisch en coachend te werken voor een groep collega’s? Kun jij aantonen dat je de basisvaardigheden beheerst t.a.v. het geven van trainingen en begeleiding? (evt. cursus http://calibrisadvies.nl/calibris-advies/agenda/page/2/) Dan zoekt de Zorg&Co Academie jou en willen we graag met jou in gesprek komen! Mail dan naar: angelique@zorgenco.nl
 
De uren van inzet voor instructie/ training binnen workshop skillslab  wordt vergoed door de Zorg&Co academie. Het tarief van deze inzet is: 38 euro per uur. Mocht je aan de hand van deze informatie belangstelling hebben en vragen hebben kun je uiteraard je vragen stellen aan de Zorg&Co Academie.


Werk- en praktijkbegeleiding
Sinds oktober 2018 heeft Zorg&Co CAZZ een officiële leererkenning ontvangen vanuit SBB. Dit betekent dat de coöperatie binnen het onderdeel CAZZ, zzp-ers de mogelijkheid kan geven om zich verder door te ontwikkelen en te begeleiden en ondersteunen tijdens een opleiding. Een mooie vooruitgang daar waar eerder de zzp-er geen werkplek kon vinden om zich te verdiepen of verbreden in zijn vak kan dit nu binnen de coöperatie wel.

De werkplekken waar de zzp-er dit kan doen binnen de coöperatie bevinden zich binnen CAZZ. Dit betekent dat we op dit moment enkele plekken hebben waar mogelijkheden zijn om de opdrachten en leerervaringen op te doen die nodig zijn voor het behalen van een opleiding.

  • Werkbegeleiding is de collega die de zzp-er in opleiding toetst, ondersteunt en coacht bij de inhoudelijke taken en opdrachten.
  • De praktijkbegeleider ( is de coördinator van het werkteam/ gebied binnen CAZZ ) draagt zorg voor het totale proces, zodat de zzp-er zijn opdrachten en taken ook daadwerkelijk kan behalen.

Om dit te kunnen borgen is het van belang dat deze ondersteuning aanwezig is en ook voldoet aan de eisen die een leerbedrijf stelt. Dit kost tijd en zoals je begrijpt geld. De Zorg&Co staat voor deze tijd en kosten garant. Uiteraard dient de opleiding dan positief te worden afgesloten. Vandaar dat bij het starten van een opleiding binnen CAZZ enkele randvoorwaarden zijn afgesproken. Deze zijn hier te downloaden. 

Mocht je aan de hand van deze informatie belangstelling hebben en vragen hebben kun je uiteraard je vragen stellen aan de Zorg&Co academie. Mail ons.

 

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring