Veranderende zorg tekst

Veranderende zorgZorg&Co-veranderende-zorg

In de zorgsector verandert er veel. Door bezuinigingen moeten mensen langer thuis blijven wonen en is het verzorgingshuis verdwenen. Mensen zijn ook steeds kritischer en zelfstandiger wat betreft zorgverlening, ze vallen vaker op hun eigen omgeving terug. Een zorgvraag komt als eerste bij mantelzorgers terecht, deze raken daardoor overbelast. Door alle veranderingen neemt de zorgbehoefte (vooral thuiszorg) toe, dit vraagt om goed opgeleid en gekwalificeerd personeel.

Zorg&Co voor andere zorg

Wij vinden dat zorg anders georganiseerd moet en kán worden. Thuiszorg moet efficiënter, voor iedereen betaalbaar en toegankelijk worden, ook mantelzorgers moeten ontzorgd worden. Daarom zijn zelfstandige wijkteams zo belangrijk! Wij kunnen zorg op maat leveren, geheel aangepast op wensen en behoeften van de cliënt.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring