Zorginstelling

Zorg van Zorg&Co in de zorginstellingZorginstelling Zorg&Co

Zorg&Co is een regionale thuiszorginstelling. De thuiszorginstelling is opgericht om zzp’ers te faciliteren in het bieden van zorg vanuit hoofdaannemerschap. De leden van Zorg&Co zijn mede-eigenaar van de coöperatie en zodoende kunnen zij als hoofdaannemer optreden in de zorgcontractering. Zorg&Co heeft een cliëntenraad, een klachtenreglement, een privacyreglement, een aansluiting bij een geschillencommissie (WKKGZ-proof!) en er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem biedt cliënten ruim de mogelijkheid hun mening/bevindingen naar voren te brengen en het biedt ook houvast voor werkwijze ’s voor zzp’ers. Daarnaast wordt er minimaal een keer per twee jaar een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Zorg&Co werkt met een netwerk van regionale kantoren, waarvan de hoofdvestiging in Maastricht gevestigd is. Daarnaast zijn er momenteel vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Venlo en Eindhoven.  De cliëntenraad is bereikbaar via info@zorgenco.nl.

Zorg&Co-vestigingen

Over heel Nederland zijn vestigingen van Zorg&Co verspreid. Op deze vestigingen werken medewerkers van Plaza en ADZ, de service partijen van de coöperatie die alle zaken regelen voor de leden. Deze vestigingen zijn zeven dagen per week gedurende vierentwintig uur per dag bereikbaar voor cliënten. Op deze website staan de contactgegevens van de vestigingen en hun bereikbaarheid. De leveringsvoorwaarden zijn schriftelijk vastgelegd en deze kunt u opvragen bij de vestigingen.
Indien u besluit zorg te vragen via Zorg&Co ontvangt u bij aanvang een overzichtelijk zorgdossier (ook wel zorgplan genoemd). Hierin vindt u alle gemaakte afspraken en informatie over verantwoorde zorg en ondersteuning en dit dossier wordt bewaakt door de zorgverlener. Als u hier vragen over heeft, kan onze zorg coördinator u meer informatie verstrekken.

Kosten Zorg&Co

Binnen Zorg&Co kunnen wij de volgende zorg aan u leveren:

  • Verpleging en verzorging
  • Begeleiding
  • Dagbesteding

Verpleging en verzorging zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering (de Zorgverzekeringswet). Ondersteuning thuis in de vorm van begeleiding of dagbesteding is een taak van de gemeente. De gemeente kijkt wat u zelf kunt en wat familie, vrienden of buren kunnen doen. Als u meer ondersteuning nodig heeft kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Iedereen die ondersteuning ontvangt dient een eigen bijdrage te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. De betreffende factuur ontvangt u rechtstreeks van het CAK. Naast geïndiceerde zorg kunt u ook bij Zorg&Co terecht voor particuliere zorg. De kosten voor particuliere zorg worden niet vergoed.

Zorg in natura of PGB

Op het moment dat u een indicatie voor zorg/ ondersteuning heeft, kunt u deze zorg in natura ontvangen of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij zorg in natura wordt op basis van de indicatie zorg/ondersteuning geleverd en ontvangt u alleen een factuur voor uw eigen bijdragen van het CAK. Bij een PGB wordt u een budget toegekend op basis van de indicatie. Het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw PGB als u dit van uw gemeente (WMO) of zorgkantoor (WLZ) krijgt toegekend. Hiermee wil de overheid zich er van verzekeren dat het budget gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Uw PGB staat dus op de rekening van SVB, maar u houdt de regie erover. Dit heet trekkingsrecht. In het reglement dat bij uw zorgpolis hoort kunt u zien onder welke voorwaarden uw zorgverzekeraar een PBG verstrekt. Uw zorgverzekeraar bepaalt ook de hoogte van de tarieven. Uw declaraties voor de geleverde zorg dient u in bij uw zorgverzekeraar.

Bij Zorg&Co heeft u de regie, of u zorg/ondersteuning inkoopt of kiest voor zorg in natura! Wij hebben contracten met diverse zorgkantoren (WLZ) en gemeenten (WMO) voor het leveren van zorg in natura.

Het ZZP-principe in de zorg

De zorg/ondersteuning wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. Een zzp’er aangesloten bij Zorg&Co is iemand die zich als zelfstandige op het gebied van de zorg gevestigd heeft en opdrachten aanneemt van mensen die om welke reden dan ook in hun thuissituatie zorg/ ondersteuning nodig hebben. Zo’n professional, ook wel Zelfstandige Zonder Personeel (zzp’er) genoemd, werkt niet in loondienst, maar als zelfstandige op basis van opdrachten. Een ZZP-er beschikt over de juiste diploma’s en de nodige werkervaring om de zorg/ ondersteuning op verantwoorde wijze te verrichten. Als eigen baas is een ZZP-er extra gemotiveerd om goed werk te leveren, zodat u verzekerd bent  van professionele kwaliteit en betrokkenheid. Dit betekent dat deze zorgverleners net wat langer bij u blijven door hun betrokkenheid.

De zorgcoördinator en uw wensen

De zorgcoördinator informeert u niet alleen over de mogelijkheden die er op het gebied van de zorg/ondersteuning zijn, maar kan u ook wegwijs maken in zorgland…en zoekt de juiste zorgverlener(s). De afspraken die gemaakt zijn met de zorgverleners die de zorg/ondersteuning geven, worden vastgelegd in een overeenkomst. De zorgverleners stellen samen met u en/of uw naasten een zorg- en ondersteuningsplan op. Dit plan helpt de zorgverleners u zo te ondersteunen dat u uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u dat gewend was. Onze visie is dan ook: zorg op maat, geleverd door bekende gezichten en vertrouwde handen.

Wat kunnen wij u bieden?

Thuiszorg - het woord zegt het al - bestaat uit verzorging, verpleging en ondersteuning in de thuissituatie. Afhankelijk van de zorg of ondersteuning die u nodig heeft, wordt een Wmo besluit of een indicatie gesteld. Welke zorg of ondersteuning er nodig is, hoeveel en voor hoelang, wordt vastgesteld door de gemeente of een wijkverpleegkundige. Zo wordt duidelijk op welke hulp u aanspraak kunt maken. De verpleegkundigen en verzorgenden aangesloten bij Zorg&Co kunnen voor u de geïndiceerde thuiszorgdiensten en ook uw eventuele aanvullende wensen regelen.

Persoonlijke verzorging- Er kunnen zich tal van situaties voordoen zoals herstel na een ziekenhuisopname, niet meer zo lenig zijn of leven met een handicap, waardoor de gewone dagelijkse handelingen minder vanzelfsprekend gaan. Opstaan, naar bed gaan, wassen, aan- en uitkleden of eten en drinken, kunnen dan te zwaar zijn. Het is dan prettig daarbij vakkundige hulp in te kunnen schakelen.

Verpleging- Wanneer u of een van uw huisgenoten thuis ziekenverzorging en/of verpleging nodig heeft, dan is het een hele geruststelling te weten dat u een beroep kunt doen op gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen.

Begeleiding- Het kan soms nodig zijn om extra ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u om zelfstandig te kunnen wonen extra ondersteuning nodig heeft. Ook kan het zijn dat u na een ziekte moet leren omgaan met bepaalde beperkingen en hier begeleiding bij nodig heeft.

Nachtzorg- In bijzondere gevallen kan voor verzorging of verpleging een beroep worden gedaan op meer uren aaneengesloten zorg ‘s nachts.

Zorg tijdens vakantie of logeren- Wanneer u permanent aangewezen bent op thuiszorg en u wilt er toch eens tussen uit, kunt u contact opnemen met Zorg&Co voor informatie over de mogelijkheden van thuiszorg tijdens vakantie of op een logeeradres.

Wanneer u Zorg&Co inschakelt betekent dit voor u:

  • kleine teams (wijkteams)
  • gemotiveerde zelfstandige zorgverleners (ZZP-ers)
  • een klein vertrouwd team dat professioneel betrokken is
  • een ervaren zorgcoördinator waar u met vragen terecht kunt
  • uw wensen staan bij ons voorop
Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring