Tekst

Missie & Visie

Het tempo en de mate van veranderingen omtrent verpleeg- en thuiszorg, doet mensen steeds meer verlangen naar hoe zorg vroeger geregeld was. Leden van Zorg&Co willen weer ouderwetse zorg leveren maar dan wel aangepast aan de huidige tijd. Zorg geleverd met empathie en een moderne bedrijfsvoering passend bij wettelijke regels en kaders.

Voor ons is het coöperatieve model een ondernemingsvorm waarin wij dit kunnen bereiken. Het is een ondernemende vereniging met leden en een bestuur. Deze worden ondersteund door dienstverleners voor de bedrijfsvoering en administratie. Leden zijn zelfstandig ondernemer, zzp-er, en dienen zich ook zo te voelen en gedragen. Zij willen de regie over hun leven en over hun werk in eigen handen hebben en begrijpen dat zelfstandig ondernemerschap rechten en plichten heeft. Werk in de zorg draait niet om geld, maar om het welzijn van de cliënt. Zzp-ers sluiten zich aan bij Zorg&Co als individu die de kracht van het collectief zoeken. Het doel is om samen met collega ondernemers de zorg beter te maken.

Visie

De zorgsector is en blijft aan veranderingen onderhevig. Zorg&Co stelt zichzelf als doel om oplossingen te zoeken en te vinden voor al die veranderingen, vanuit de coöperatieve gedachte 'samen sta je sterker'. Het creëren en behouden van de omzet en opdrachten voor zelfstandigen in de zorg is basis.Maar belangrijker is om de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid in de zorg weer terug te krijgen. De professional voorop die zijn vak kent/beheerst en die vooral de noden van de patiënt kent.  Op die manier proberen we de gedachte van een ondernemende Florence Nightingale weer terug in de zorg te krijgen. Coöperatief ondernemen is de toekomst en Zorg&Co wil hier hét voorbeeld van zijn.

Missie

Als dienstverlenende organisatie ondersteunt en versterkt Zorg&Co het bedrijf van haar leden: de zelfstandige zorgverleners. We zijn de stabiele factor waar zelfstandige zorgprofessionals en hun opdrachtgevers altijd op kunnen bouwen. Onze leden zijn zelfstandig maar niet alleen. Zij zijn lid van de coöperatie die hen ontzorgt, maar die tegelijkertijd commitment en verantwoording vraagt.

Kernwaarden

  • Een pionier in de zorgsector zijn
  • Veelzijdige service bieden
  • Aandacht voor het individu, oog voor het grote geheel
  • Zowel steun in de rug als vangnet zijn
  • Mogelijkheden zien en kansen grijpen
  • Toegankelijk zijn
  • Continuïteit bieden
Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring