Mogelijkheden voor betaalovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea voor Zorg&Co

16 februari 2018

Zorg&Co

Zilveren Kruis Achmea haar regels voor het rechtstreeks kunnen declareren scherp aangepast. Zij verstrekken in 2018 geen betaalovereenkomsten meer en akte van sessies worden niet meer geaccepteerd voor het rechtstreeks kunnen declareren. Dit betekent concreet dat zzp-ers de factuur aan de cliënt moeten (laten) sturen, die cliënt de zzp-er (of aan ons Zorg&Co) moet betalen, wij dit (in het geval van betaling aan ons) aan de zzp-er uitbetalen en vervolgens de cliënt zijn/haar eigen nota moet declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is wat ons als coöperatie betreft een hoop administratieve rompslomp, laat staan dat dit het proces van uitbetaling van geleverde zorg onnodig vertraagd.

Daarom volgen wij nieuws inzake deze zorgverzekeraar op de voet en…. wij hebben goed nieuws voor alle zzp-ers aangesloten bij Zorg&Co.

Stichting ZorgRecht heeft een rechtszaak gevoerd tegen Zilveren Kruis Achmea vanwege machtsmisbruik. Hierin is door de advocaat van Zilveren Kruis uitgesproken dat ‘enkele zorgaanbieders van de mogelijkheid gebruik maken om een betaalovereenkomst te verkrijgen voor 2018 indien zij voldoen aan de minimum omzetgrens van €100.000,--, zij het samen met andere zorgaanbieders in een groep of zelfstandig’ en deze dan ook gewoon gegund hebben gekregen.

Natuurlijk zijn wij binnen de gehele coöperatie gaan optellen wat onze gezamenlijk omzet is bij Zilveren Kruis cliënten binnen de wijkverpleging en wij komen gezamenlijk ruim boven de €100.000,-- uit.

Daarom is besloten een poging te wagen om een betaalovereenkomst te verkrijgen zodat wij voor aangesloten leden declaraties rechtstreeks kunnen declareren bij de zorgverzekeraar en de cliënt hier niet mee belast hoeft te worden. Dit heeft voor zzp-ers als voordeel dat ze eerder de uren vergoed kunnen krijgen en dus niet meer onnodig lang hoeven te wachten op uitbetaling van hun prestaties. Samen staan we sterk!

Zodra we uitsluitsel van Zilveren Kruis Achmea hebben, zullen we onze leden informeren.

 

UPDATE 26-2-2018:
Goed nieuws! De rechter heeft beslist dat Zilveren Kruis zijn eisen aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders moet intrekken. Dus geen machtigingseis, geen cessieverbod, en wél een betaalovereenkomst voor zzp-ers. Dit vonnis geldt voor alle zzp-ers en mkb'ers in de thuiszorg!

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring