Zwachtelen

Scholing infusie voor zzp'ers vpk niveau 4 en 5.

Binnen deze training wordt theorie uitgelegd aan de hand van een casus.
Tevens wordt geoefend in de handeling.Tot slot vindt er toetsing plaats waarbij bij een goed resultaat een certificaat wordt uitgereikt wat geaccrediteerd is vanuit VenVN

Compressief zwachtelen

ZORG&CO