Eerstvolgende lestijden

  • 14:00-18:00 Maandag

Aankomende data

  • 14:00 12-07-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo 6/6 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Wondzorg GEVORDERD

Deze bijscholing is voor professionals met een diploma Verzorgende IG niveau 3, Verpleegkunde niveau 4 of 5.

De volgende onderwerpen/handelingen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:
- Verwijderen hechtingen en agrafen
- Wondspoelen via katheter
- Terugplaatsen skin tears
- Negatieve wonddruk therapie
- Verwijderen wond- of redondrain

De scholing wordt afgesloten met een praktijktoets. Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

 

De scholing gaat door bij min. 3 aanmeldingen. 

ZORG&CO