Werken met de Meldcode

Melden via de meldcode bij Veilig Thuis is sinds 1 januari 2019 bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Veilig Thuis kan dan informatie uit verschillende meldingen combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten en beroepskrachten daar waar nodig te ondersteunen bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer. 

Trainers van Veilig Thuis geven in deze training uitleg over het werken met de meldcode. 

Inhoud:

  • Wat is huiselijk geweld en signaleren;
  • Uitleg over en oefenen met de meldcode en de inhoud van de stappen;
  • Uitleg over procedures en diensten bij Veilig Thuis;
  • Samenwerken aan duurzame veiligheid.

!! Let op bij aanmelding !!
Om de training goed te laten aansluiten graag in het vak ‘‘eventuele opmerkingen of wensen’’ vermelden aan welke meldcode je gehouden bent

Tevens mag je in dit vak casuïstiek zetten, welke dan in de training gebruikt kan worden.

ZORG&CO