Urologie

Deze bijscholing is voor professionals met een diploma Verzorgende IG niveau 3, Verpleegkunde niveau 4 of 5.

In deze bijscholing wordt urologie in theorie en praktijk behandeld. De theorie gaat geheel over de uit te voeren handelingen. Er wordt kennis genomen van eenmalige blaaskatheterisatie, het inbrengen en verwijderen van een verblijfskatheter, het verzorgen, wisselen en verwijderen van een suprapubische katheter, katheterspoelen en het wisselen van de katheterzak.

Na deelname aan deze bijscholing wordt er een certificaat uitgereikt.

Wij adviseren je om enkel te bekwamen door het volgen een bijscholing, mits je bevoegd bent de handeling uit te voeren.

ZORG&CO