Eerstvolgende lestijden

  • 13:00-17:00 Dinsdag

Aankomende data

  • 13:00 18-01-2022 Online via Zoom 6/6 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Dinsdag

Palliatieve Zorg ONLINE

Deze cursus is ONLINE, via Zoom. Uit noodzaak geboren, maar verrassend dichtbij en persoonlijk, net zoals de fysieke bijeenkomsten in kleine groepen van max. 6 deelnemers.
Een enneagram interview of coachingsgesprek is inclusief.
Het scheelt reistijd en reiskosten. Makkelijker ook om in je eigen omgeving bij jezelf te blijven.
Je werkt met je eigen pc of laptop. We komen ook daar tot ontmoeten, uitwisselen en verdiepen!

De cursus Palliatieve Zorg bestaat uit 6 modules:
18-01-2022 Module 1 Jij & Palliatieve zorg
01-02-2022 Module 2 Symptomen in de palliatieve fase
15-02-2022 Module 3 Besluitvorming rond het levenseinde
01-03-2022 Module 4 Palliatieve zorg en dementie 
15-03-2022 Module 5 Communicatie in de palliatieve fase
29-03-2022 Module 6 Spirituele zorg

Werk jij met palliatieve cliënten? Wil je graag meer ontdekken hoe je goed zorg draagt voor je cliënt en naasten, je collega’s en jezelf? Dan is deze cursus iets voor jou!

Accreditatie is toegekend voor 24 punten bij de V&VN. Geschikt voor zorgverleners van niveau 3-5. Werk jij met palliatieve cliënten? Wil je graag meer ontdekken hoe je goed zorg draagt voor je cliënt en naasten, je collega’s en jezelf? Dan is deze cursus iets voor jou! Accreditatie is toegekend voor 24 punten bij de V&VN. Geschikt voor zorgverleners van niveau 3-5.

Enthousiaste reacties als Bewustwording en zelfreflectie voor mij belangrijkste ervaringen. Cursus waar ik in mijn werk veel aan heb, ik kan veel dingen toepassen. Bijzondere cursus waarin veel aandacht is voor iedere deelnemers ervaringen en situatie. Hele mooie cursus, geeft echt een verruimende blik op palliatief-terminale zorg en vooral ook hoe je er zelf in staat en mee omgaat. Heel interessant, een verrijking voor het leven. Cursus inhoudelijk zeer sterk. Zeer waardevol en nuttig, niet alleen voor mijn werk, maar ook gegroeid als mens. Elke keer een rustmoment in drukke bestaan.

De cursus bestaat uit 6 dinsdagmiddagen van 13.00 uur -17.00 uur met de thema’s: 
1. Jij & Palliatieve zorg: wie ben ik met mijn kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën? Wat drijft mij? En wat betekent dat voor mijn zorg aan mijn palliatieve cliënt? Hoe ga ik om met ethische dilemma’s? 
2. Symptomen in de palliatief-terminale fase: Vooral wordt ingegaan op het herkennen van de refractaire symptomen pijn, dyspnoe en delier. Hoe gebruik ik de Signalering Box?
3. Besluitvorming rond het levenseinde (o.a. palliatieve sedatie en euthanasie): Welke rol speel ik hierin als zorgverlener? 
4. Dementie en palliatieve zorg: hoe en wanneer vindt advance care plaats? Waarin is palliatieve zorg anders bij de cliënt met dementie?
5. Communicatie in de palliatieve zorg: hoe (h)erken ik de zielepijn van mijn cliënt? Hoe sluit ik aan bij diens persoonlijkheid en sterfstijl?
6. Spirituele zorg: hoe maak ik (innerlijke) ruimte bij mezelf en bij mijn cliënt? We gebruiken het diamantmodel. Hoe pas ik (zelf) compassie toe? Geoefend wordt met mindfulness.

Begeleider/trainer is Ciska Roth-Baljeu, verliesbegeleider, palliatieve zorg verpleegkundige, trainer en coach. Voor verdere info zie www.colormix.nl

Het programma bestaat uit een mix van contactonderwijs en voorbereidend huiswerk. Dit vraagt ongeveer 2 uur per module. Het thema wordt in een kleine groep besproken en geoefend. Het delen van ervaringen en met elkaar kijken wat goede palliatieve zorg is, brengt inspiratie, verdieping en verbinding! 


Het is mogelijk om deze cursus in termijnen te betalen. Indien je hier gebruik van wil maken kan je een mail sturen naar ellen.jansen@zorgenco.nl

ZORG&CO