Palliatieve Zorg MAASTRICHT

Deze cursus bestaat uit 3 modules:
20-09-2021 Module 1 Jij & Palliatieve zorg
04-10-2021 Module 2 Symptomen in de palliatieve fase
18-10-2021 Module 3 Palliatieve zorg en dementie 

We beginnen met 3 modules. Voor wie daarna nog verder wil, zijn er nog 3 modules te volgen. Accreditatie is toegekend voor 24 punten bij het volgen van de hele cursus van zes modules (V&VN). 

Werk jij met palliatieve cliënten? Wil je graag meer ontdekken hoe je goed zorg draagt voor je cliënt en naasten, je collega’s en jezelf? Waarbij het accent ligt op hoe je er zelf in staat? Dan is deze cursus iets voor jou! Geschikt voor zorgverleners van niveau 3-6.

Enthousiaste reacties als Bewustwording en zelfreflectie voor mij belangrijkste ervaringen. Cursus waar ik in mijn werk veel aan heb, ik kan veel dingen toepassen. Bijzondere cursus waarin veel aandacht is voor iedere deelnemers ervaringen en situatie. Hele mooie cursus, geeft echt een verruimende blik op palliatief-terminale zorg en vooral ook hoe je er zelf in staat en mee omgaat. Heel interessant, een verrijking voor het leven. Cursus inhoudelijk zeer sterk. Zeer waardevol en nuttig, niet alleen voor mijn werk, maar ook gegroeid als mens. Elke keer een rustmoment in drukke bestaan.

De cursus bestaat uit 3 maandagmiddagen van 13.00 uur – 17.00 uur met de thema’s:
1. Jij & Palliatieve zorg: om te zorgen voor een goede persoonlijke balans helpt het
bewust te zijn van wie je bent en wat je drijft. We gebruiken hierbij het enneagram als ondersteunend model.
2. Symptomen in de palliatief-terminale fase: Vooral wordt ingegaan op het
herkennen van de refractaire symptomen pijn, dyspnoe en delier. We gebruiken
hierbij de Signalering Box.
3. Palliatieve zorg en dementie: hoe en wanneer vindt advance care plaats? Waarin is palliatieve zorg anders bij de cliënt met dementie?

Begeleider/trainer is Ciska Roth-Baljeu, rouw-en verliesbegeleider, palliatief
verpleegkundige, trainer en coach. Voor verdere info zie www.colormix.nl 

Het programma bestaat uit een mix van contactonderwijs en voorbereidend huiswerk. Dit vraagt ongeveer 2 uur per module. De Signaleringsbox krijg je erbij en ook een enneagram-interview of coaching gesprek via Zoom. Het thema wordt in een kleine groep besproken en geoefend. Het delen van ervaringen en met elkaar kijken wat goede palliatieve zorg is, brengt inspiratie, verdieping en verbinding!

 

Het is mogelijk om deze cursus in termijnen te betalen. Indien je hier gebruik van wil maken kan je een mail sturen naar ellen.jansen@zorgenco.nl  

ZORG&CO