Eerstvolgende lestijden

  • 14:00-18:00 Maandag

Aankomende data

  • 14:00 19-04-2021 Kantoor Pallium Portam Maastricht 0/4 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Medicatie Welzijn

Deze praktijkscholing is voor welzijnsmedewerkers. 

Er wordt in deze scholing kennis genomen van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de welzijnsmedewerker bij ondersteuning van medicatie, de Nederlandse wettelijke regels omtrent het bevoegd en bekwaam zijn, observatie, rapportage, signaleren en komen tot juiste acties t.a.v. medicatie gebruik en de handelingen bij het verstrekken en toedienen van de medicatie.

Na deelname aan deze scholing wordt er een certificaat uitgereikt.

ZORG&CO