Eerstvolgende lestijden

  • 08:30-16:15 Donderdag

Aankomende data

  • 08:30 24-06-2021 Kantoor Pallium Portam Maastricht 0/10 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Donderdag

BHV / EHBO Basiscursus voor zorgprofessionals van Pallium Portam

Deze cursus is voor zorgprofessionals van Pallium Portam die als hulpverlener willen kunnen optreden bij ongevallen en/of calamiteiten op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp en die in staat is op een adequate manier de tijd te overbruggen totdat deskundige hulp arriveert.

De deelnemer is na het volgen van de cursus in staat tot:
· Het verrichten van levensreddende handelingen en reanimatie;
· Een beginnende brand bestrijden in theorie en praktijk;
· Het uitvoeren van de desbetreffende alarmprocedure conform het  bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan;
· Het onderhouden van verbindingen met de externe hulpverleningsorganisatie.

Na het deelnemen aan deze cursus wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de afgiftedatum.

Ben je in het bezit van een certificaat dat niet ouder is dan 2 jaar en 3 maanden? Dan kan je deelnemen aan de BHV/EHBO herhalingscursus!

ZORG&CO