Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-17:00 Woensdag

Aankomende data

  • 09:00 17-11-2021 Kantoor Pallium Portam Maastricht - Adres: Monseigneur Vranckenplein 2 in Maastricht 11/12 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Woensdag

BHV / EHBO Basiscursus voor zorgprofessionals van Pallium Portam

Deze cursus is voor zorgprofessionals van Pallium Portam die als hulpverlener willen kunnen optreden bij ongevallen en/of calamiteiten op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp en die in staat is op een adequate manier de tijd te overbruggen totdat deskundige hulp arriveert.

Extra onderdeel: Om ziektebeelden te herkennen is er een lotus aanwezig die deze realistisch zal gaan uitbeelden.

De deelnemer is na het volgen van de cursus in staat tot:
· Het verrichten van levensreddende handelingen en reanimatie;
· Een beginnende brand bestrijden in theorie en praktijk;
· Het uitvoeren van de desbetreffende alarmprocedure conform het  bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan;
· Het onderhouden van verbindingen met de externe hulpverleningsorganisatie.

Na het deelnemen aan deze cursus wordt er een BHV- en een EHBO certificeringspas uitgereikt met een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de afgiftedatum.

Ben je in het bezit van een certificaat dat niet ouder is dan 2 jaar en 3 maanden? Dan kan je deelnemen aan de BHV/EHBO herhalingscursus!

ZORG&CO