Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-17:00 Maandag
  • 09:00-17:00 Woensdag
  • 09:00-17:00 Maandag
  • 09:00-17:00 Maandag

Aankomende data

  • 09:00 14-09-2020 Samen Zorgen Huis Leudal 10/10 plaatsen    Inschrijven
  • 09:00 21-10-2020 Zorg&Co Acadamie Velp 10/10 plaatsen    Inschrijven
  • 09:00 30-11-2020 Samen Zorgen Huis Leudal 10/10 plaatsen    Inschrijven
  • 09:00 14-12-2020 Kantoor Zorg&Co Elsloo 10/10 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag / Woensdag

BHV / EHBO Basiscursus

BHV:

- Wettekst
- Organisatie
- Eerste Hulp
- Brand en brandbestrijding
- Gevaren bij brandbestrijding en hulpverlening
- Alarmeren
- Evacueren
- Verbindingen

EHBO:

- Belangrijke punten en prioriteiten
- Benaderen slachtoffer
- Vitale Functies
- Reanimatie baby-kind-volwassene
- AED
- kneuzingen, verstuikingen en ontwrichting
- Brandwonden
- Botbreuken
- Elektriciteit ongevallen
- Verbinden
- Bloedingen en ernstig bloedverlies
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Verslikking, verstikking, verdrinking
- Voorwerp neus&oor
- Ziektebeelden
- Shock
- Onderkoeling

ZORG&CO