Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-17:00 Woensdag

Aankomende data

  • 09:00 20-10-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 0/6 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Woensdag

BHV / EHBO Basiscursus

Deze cursus is voor iedereen die als hulpverlener wil kunnen optreden bij ongevallen en/of calamiteiten op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp en die in staat is op een adequate manier de tijd te overbruggen totdat deskundige hulp arriveert.

De deelnemer is na het volgen van de cursus in staat tot:
· Het verrichten van levensreddende handelingen en reanimatie;
· Een beginnende brand bestrijden in theorie en praktijk;
· Het uitvoeren van de desbetreffende alarmprocedure conform het  bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan;
· Het onderhouden van verbindingen met de externe hulpverleningsorganisatie.

Na het deelnemen aan deze cursus wordt er een BHV- en een EHBO certificeringspas uitgereikt met een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de afgiftedatum.

Ben je in het bezit van een certificaat dat niet ouder is dan 2 jaar en 3 maanden? Dan kan je deelnemen aan de BHV/EHBO herhalingscursus!

ZORG&CO