Eerstvolgende lestijden

  • 09:00-13:00 Maandag

Aankomende data

  • 09:00 06-12-2021 Kantoor Zorg&Co Elsloo - Adres: L'Ambassadeur, Business Park Stein 108 in Elsloo 6/6 plaatsen    Inschrijven

Lesdagen

Maandag

Basic Life Support

Deze scholing is voor alle zorgprofessionals.

De volgende onderwerpen/handelingen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:
- Controle vitale functies (Pols, Bloeddruk, Temperatuur, Saturatie)
- Het herkennen van een hartstilstand en hoe hierop te handelen
- Het toepassen van borstcompressies en mond – op – mondbeademing
- De werking van beademingsballon 
- Het gebruik van een AED

De scholing wordt afgesloten met een praktijktoets. Na een positieve beoordeling wordt er een certificaat uitgereikt met een geldigheid van 2 jaar. 

 

De scholing gaat door bij min. 3 aanmeldingen. 

ZORG&CO