Vergoedingen tekst

Vergoedingen zorg van Zorg&Co

Wanneer wij in de thuiszorg voor een particuliere opdrachtgever (cliënt) werken, kan de cliënt deze zorg geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen door de zorgverzekeraar (Zvw) of het Zorgkantoor (Wlz) in de vorm van PGB of Zorg in Natura (ZiN). Via de Gemeente (WMO) via PGB of Zorg in Natura (ZiN).

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor professionele medische zorg aan huis, zoals verzorging en verpleging. Deze zorg wordt gefinancierd uit de basiszorg van de Zorgverzekeringswet.

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Wanneer u zelf de regie wil hebben en houden over de zorg die u ontvangt en ook in staat bent dit zelf te regelen, kunt u een PGB aanvraag doen. Deze aanvraag kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. Er wordt dan beoordeeld of u PGB toegekend krijgt. Met dit budget kunt u zelf bepalen waar u zorg inkoopt en maakt u zelf de keuze voor een zorgverlener. Hierin kan Zorg&Co u uitstekend faciliteren. U kiest zelf een of meer zorgverleners en maakt rechtstreeks afspraken met hen. Er wordt dan een zorgovereenkomst gesloten tussen u en de zorg- of hulpverlener. Een combinatie van PGB en Zorg in Natura is ook mogelijk.

Meer zorg nodig/gewenst dan geïndiceerd?

Naar aanleiding van uw zorgaanvraag, wordt er een zorgindicatie gedaan. Dit houdt in, dat gekeken wordt hoeveel zorg u daadwerkelijk nodig heeft. Op basis daarvan wordt de hoogte van het budget bepaald, of het aantal uren zorg dat u per week vergoed krijgt. Stel uw indicatie is 3 uur zorg, echter u heeft behoefte aan 5 uur zorg. Dan kunt u de extra uren voordelig bij Zorg&Co inkopen.

Zorg&Co logo
Zorg&Co

Copyright © Zorg&Co 2020 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index | Sitemap | Privacybeleid | Cookieverklaring