Inkomenszekerheid voor zzp’ers? Met dit AOV collectief wel!

 Terug

Sinds kort bieden we bij Zorg&Co een collectieve AOV aan. Hiermee willen we onze leden een vangnet bieden in geval van uitval, bijvoorbeeld door langdurige ziekte. Het idee achter deze collectieve AOV kwam van Peter Geilen, directeur van Zorg&Co. Als het aan hem ligt zijn ondernemers net zo goed - of misschien zelfs beter - verzekerd dan mensen in loondienst. Daarom zet Zorg&Co met deze collectieve AOV een eerste stap in de goede richting. We interviewden Peter en verwerkten zijn ideëen tot deze blog.

Sociale zekerheid - als je in loondienst werkt tenminste

Gemiddeld werken we in Nederland straks een kleine vijftig jaar. Gemiddeld, want niet iedereen gaat een zorgeloze carrière zonder uitval tegemoet. Daarnaast is een mens logischerwijs niet in staat zijn hele leven te werken. Niet voor niks dus dat we in onze maatschappij hebben gekozen voor een stelsel dat sociale zekerheid biedt. Zo krijg je als werknemer alsnog een inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. De premie voor deze verzekering wordt op je loon ingehouden door de werkgever.

 

Nederland wordt vaak geroemd om dit sociale stelsel. Toch is het verre van ideaal, want er wordt tenminste één grote groep overgeslagen: de ondernemers. 

 

Het sociale stelsel is voorbehouden aan mensen die werken volgens een traditioneel arbeidscontract. Hierin heeft de staat ondernemers en niet-werkenden uitgesloten. Geen arbeidscontract = geen werkgever = geen loon en daardoor geen inhouding en verzekering. Een collectieve inkomensverzekering is dus in de regel alleen van toepassing op werknemers in loondienst, waarbij mensen zonder traditioneel arbeidscontract buiten de boot vallen. Onterecht, vindt Peter van Zorg&Co. Inkomenszekerheid zou gelijk moeten zijn voor alle burgers. 

 

De voordelen van een collectieve AOV: minder duur

Voor een zekerheidsstelsel dat sociaal wordt genoemd, is er in het huidige systeem, waarin werknemers bevoorrecht zijn, bar weinig solidariteit te bekennen. Zo wordt de ondernemer geacht het zelf te regelen en op de particuliere markt zijn eigen inkomensverzekering af te sluiten. Helaas voor de ondernemer zijn deze verzekeringen niet collectief, maar individueel en vaak hartstikke duur. 

 

Het grote voordeel van een collectief model, in vergelijking tot een individueel model, is dat je de kosten lager kunt houden. Want wanneer voldoende mensen maandelijks een financiële bijdrage leveren, blijft de pot gevuld. Hoe meer mensen dit doen, hoe goedkoper het wordt om de eventuele zieken te betalen. Maar dat is niet het enige voordeel. We zetten er nog twee voor je op een rijtje:

 

Voordeel 1: solidariteit door collectiviteit

Een onmisbare kracht achter het collectieve model is het volume, oftewel het aantal mensen dat zich aansluit. Omdat het Zorg&Co collectief bestaat uit zzp’ers uit dezelfde risicocategorie, kan er een betere risico inschatting worden gemaakt. Want in een grote groep waarin er meer mensen gezond zijn dan ziek, wordt de premie automatisch verlaagt. 

En doordat de meerderheid gezond is, kan de groep samen het risico voor de minder gezonde of oudere ondernemers dragen. Solidair dus, want hierdoor kan het collectief een beperkte gezondheidscheck aanbieden zodat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich kan verzekeren. 

 

Voordeel 2: minder duur en dus een lagere premie

Kijk je naar inkomensverzekeringen bij ondernemers versus werknemers in loondienst, dan valt er direct iets op: het premiebedrag. Dit komt doordat ondernemers nog te vaak wordt geadviseerd zich over te verzekeren. Waar mensen in loondienst tot 56.000 euro zijn verzekerd, wordt ondernemers geadviseerd zo’n 80% van hun jaarwinst te verzekeren. Waarom? Omdat het advies is ingegeven uit winstbejag. Hoge premies leiden tot hogere inkomsten voor de verzekeringsmaatschappijen. Via de collectieve AOV van Zorg&Co regelen we het zo dat je nooit oververzekerd bent. De verzekerde omzet is namelijk gemaximeerd tot het bedrag wat ook verzekerd zou zijn als de ondernemer in loondienst zou werken. 

 

Ook Zorg&Co’s samenwerking met CommonEasy maakt de collectieve AOV voordelig voor ondernemers. Door deze samenwerking kan de zzp’er zijn of haar eigen risico naar 24 maanden zetten. Eventuele uitval in de eerste twee jaar kan de zzp’er dan opvangen met CommonEasy. 

 

De collectieve AOV van Zorg&Co: maatwerk

Dat we binnen Zorg&Co collectiviteit aan onze zzp leden kunnen aanbieden is uniek. Al helemaal wanneer je dieper in het aanbod duikt: de premie wordt namelijk naar rato berekend. Dit houdt in dat het premiebedrag afhangt van de door de zzp’er gewerkte uren. Een maand niet werken is dus ook een maand geen premie betalen. 

 

Nu Koolmees langzaam terugkrabbelt en aangeeft dat de plannen voor een verplichte AOV nagenoeg uitvoerbaar blijken, is het tijd voor een alternatief. Zorg&Co tipt Den Haag het collectieve AOV vanuit een coöperatief model. Niet alleen een goede oplossing, maar ook nog eens ‘makkelijk’: in feite zijn de zzp’ers in een coöperatief model hun eigen uitvoeringsorgaan. 

 

Hoe dit in de praktijk werkt, doen we graag voor. Bij Zorg&Co werken we namelijk toe naar een toekomst waarin het MKB en de ondernemer net zo goed - of misschien zelfs beter - zijn verzekerd dan mensen in loondienst. In de tussentijd zorgt de collectieve AOV van Zorg&Co ervoor dat zzp’ers zich geen zorgen hoeven te maken bij een korte- of langdurige uitval door ziekte. 

 

Meer weten over de collectieve AOV van Zorg&Co? Klik dan hier.

Deel dit artikel
4 min. lezen       12 april 2021
ZORG&CO